Välj en sida

Verksamheten

Humlans pedagogiska inriktning:

  • Den fria leken, samspelet mellan barnen och respekten för varandra.
  • Rörelseglädje.
  • Att följa naturens växlingar.
  • Värna om miljön.